Timothy Dolan: schaamteloos papabile

‘ Kijk Stijn’, zei een Amerikaanse collega op een Romeins terras tegen mij, ‘je hebt de gewone,  saaie kardinalen -dat is zijn veruit de meeste - en  je hebt Timothy Dolan. De man is een fenomeen.’    Het was een dag voor het consistorie waarin Dolan samen met ondermeer Wim Eijk tot kardinaal zou worden gecreëerd. In de Sint Pieter zag ik tijdens de kardinaalscreatie waarom Dolan een fenomeen is.

Deden de meeste kardinalen alsof ze met de rode bonnet het leed der gehele mensheid op hun schouders kregen gedrukt, de aartsbisschop van New York had een topdag. Een mieterse dag zou Maarten Koning zeggen. Toen Dolan naar zijn plaats terugliep nadat de paus hem tot kardinaal verheven had , hield hij de bul waarop zijn titelkerk vermeld stond triomfantelijk in de lucht, alsof hij net de Super Bowl had gewonnen.

Timothy Dolan werd in 1951 als oudste van vijf kinderen geboren in Sint Louis, Missouri. Zijn vader was afdelingshoofd bij de vliegtuigfabrikant McDonnell Douglas. In 1976 werd hij tot tot priester gewijd voor het aartsbisdom Sint Louis en hierna verliep zijn carrière vlekkeloos . Achtereenvolgens was hij secretaris van de nuntiatuur in Washington, rector van het prestigieuze Noord-Amerikaanse priestercollege in Rome, hulpbisschop van Sint Louis en aartsbisschop van Milwaukee.

In februari 2009 werd hij benoemd tot aartsbisschop van New York.  Een benoeming die hij naar verluidt te danken had aan de hoeveelheid priesters die hij in Milwaukee had afgeleverd en aan kardinaal Justin Rigali, oud-aartsbisschop van Sint Louis en lid van de machtige Congregatie voor de Bisschoppen. Hij heeft Dolan altijd gesteund en als een echte padrone geholpen bij zijn carrière. 

Geschreven op: 14-05-2012

Lees volledig bericht.
 

Er is er een jarig

De vijfentachtigste verjaardag van Benedictus XVI brengt mij terug naar een ontmoeting met Joseph Ratzinger , in het najaar van 1996 voor zijn huis op de Piazza Città Leonina onder de rook van het Vaticaan. Ik kwam net de ambassade van Nederland bij het Vaticaan uitgelopen toen wij elkaar tegenkwamen.  Hoewel, dat klopt eigenlijk niet.  Eigenlijk had ik pas door dat hij het was, toen hij mij al gepasseerd was.

Paus jarig

Ik liep achter hem aan, gaf hem een hand en vroeg hoe het met hem ging. Hij zei dat het goed met hem ging en dat was het dan. Een kleine, onopvallende man. Anoniem op straat lopend in de grote stad Rome. Niet iemand waar  de pauselijke allure van afdroop.  Meer een professor op weg naar een boek.

Vandaag wordt hij vijfentachtig, maar groots vieren doet hij het niet. Het wordt een echt Beierse dag, vertrouwde zijn privésecretaris Georg Gänswein het Italiaanse boulevardblad  Gente toe. Dus met Zuid-Duitse  specialiteiten als Dampfnudeln en Semmelknödel  en extra glaasje wijn of een biertje. Zijn broer is overgekomen en  misschien wordt er wel een dvd van Don Camillo uit de kast gehaald, ongeveer de grootste uitspatting die deze paus zich veroorlooft.  Ook zijn verjaardag  is een gewone werkdag voor de 264e opvolger van Petrus. De tijd dat de  Medici de stoel van Petrus in bezit hadden, ligt ver achter ons.

Een week geleden sprak hij nog toe vanaf het middenbalkon van de Sint Pieter. Het was zijn kortste Paastoespraak ooit. Hijzelf zal meteen toegeven dat het niet een van zijn beste was.  Traditioneel van opzet als altijd werd eerst de Verrijzenis van Christus plechtig aangekondigd en  grondig  uitgelegd.

Vervolgens werd de bevrijdende werking ervan voor de wereld nog maar eens bevestigd en noemde de paus de gebruikelijke crisisgebieden die al jaren op bevrijding wachten: het Midden-Oosten, Afrika en dan met name het gebied rond de Grote Meren. En natuurlijk noemde hij Syrië. Hebben ze daar wel geluisterd? Gelukkig bedankte hij uiteindelijk door ingrijpen van een oplettende collega  wel voor de Nederlandse bloemen.

Geschreven op: 16-04-2012

Lees volledig bericht.
 

Kardinaal Eijk wil vooral bescheiden zijn

Echt uitbundig wilde het Nederlandse feestje in Rome maar niet worden. Natuurlijk zat Johan Friso ook hier in ieders gedachten en werd er veelvuldig gebeden voor een spoedig herstel van de prins. Maar dat was het niet alleen. Wim Eijk liet namelijk niet na de woorden te herhalen die de paus tot hem sprak bij de kardinaalscreatie : het gaat niet om de eer of om de macht, maar om dienstbaar te zijn aan de ander. Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg lijkt het credo van onze nieuwe kardinaal.

Als hij na afloop van de plechtigheid de Kerk der Friezen- verzamelpunt van de Nederlandse katholieken in Rome-  betreedt voor een persontmoeting, neemt hij dan ook enigszins ongemakkelijk het applaus van het handjevol pelgrims uit zijn vaderland in ontvangst. Hij laat graag de mooie kardinaalsring zien die hij van Benedictus  XVI heeft gekregen (‘daar is heel goed over nagedacht’), maar voor de rest wil hij vooral bescheidenheid uitstralen. ‘ Ik hoop dat het feit dat ik kardinaal geworden ben er toe bijdraagt dat het geloof in Nederland weer een beetje terugkeert en opleeft.’

Geschreven op: 23-02-2012

Lees volledig bericht.
 
 

Meer blogs: 1 ... - 67 - 68 - 69 - 70 - 71

Agenda

De nieuwe paus

'Habemus papam!' schalde er op 13 maart over het majestueuze Sint-Pietersplein in Rome. Paus Franciscus is zijn naam, maar wat weten we nu eigenlijk over de nieuwe opvolger van Petrus?

Lees meer..
Vaticaan op YouTube