All Bertone's Men

Het heeft iets romantisch. Een paus die nieuwe kardinalen creëert.

Er is al veel gezegd over de lijst van nieuwe kardinalen die van paus Benedictus op 18 februari in Rome de rode bonnet, een speciale ring en de naam van hun titelkerk krijgen.  

De lijst zou  Italiaans gekleurd  (7 van de 22 komen uit Italië) en onder de nieuwe prinsen van de Kerk zouden zich wel erg veel  hoofden van Vaticaanse congregaties en raden bevinden. Allemaal waar.

Je kan ook zeggen dat de lijst nogal Europees aandoet. Maar liefst dertien nieuwe kardinalen komen van het oude continent. Ook staan er wel erg veel diplomaten op. De eerste vijf (Filoni, Bertello, Manuel Monteiro de Castro, Santos Abril y Castelló en Vegliò) zijn allen afkomstig van het diplomatencorps van de Heilige Stoel. Afrika ontbreekt in zijn geheel en zowel Azië als Zuid-Amerika komen er bekaaid vanaf. 

Geschreven op: 24-01-2012

Lees volledig bericht.
 

Kardinalen toto

Er was een mis met drie heren en er was een diner in een gerenommeerd Utrechts restaurant met familie en vrienden. De 80e verjaardag van Ad Simonis op 26 november ging niet ongemerkt voorbij. Tachtig jaar is een hele leeftijd, voor kardinalen en ook voor gewone stervelingen. Voor een kardinaal zit er een vervelend rafelrandje aan het bereiken van deze mijlpaal: de kerk stuurt je op de dag dat er voor je gezongen wordt en er taart is, min of meer definitief met pensioen. Vanaf dat moment sta je aan de zijlijn. Je moet je adviseurschap bij Vaticaanse congregaties en raden neerleggen en het allerergste: je mag niet meer meestemmen in een volgend conclaaf.

Geschreven op: 29-12-2011

Lees volledig bericht.
 

Ondankbare Pius X

Het hoge woord is eruit. Nu ja, bijna. De priesterbroederschap Sint Pius X heeft grote problemen met  de preambule die het Vaticaan half september voorstelde met het oog op de heropname van de volgelingen van de traditionalistische mgr. Lefebvre in de volle gemeenschap met de katholieke Kerk.

 “Wij kunnen niet akkoord gaan met de voorwaarde om Vaticanum II te aanvaarden”, verklaarde mgr. Fellay, generaal-overste van de broederschap, die het Tweede Vaticaanse Concilie  even later bestempelde als een drama. En dat was niet bedoeld als compliment.   

 

 

Geschreven op: 13-12-2011

Lees volledig bericht.
 
 

Meer blogs: 1 ... - 70 - 71 - 72

Agenda

De nieuwe paus

'Habemus papam!' schalde er op 13 maart over het majestueuze Sint-Pietersplein in Rome. Paus Franciscus is zijn naam, maar wat weten we nu eigenlijk over de nieuwe opvolger van Petrus?

Lees meer..
Vaticaan op YouTube