Kardinalen toto

Er was een mis met drie heren en er was een diner in een gerenommeerd Utrechts restaurant met familie en vrienden. De 80e verjaardag van Ad Simonis op 26 november ging niet ongemerkt voorbij. Tachtig jaar is een hele leeftijd, voor kardinalen en ook voor gewone stervelingen. Voor een kardinaal zit er een vervelend rafelrandje aan het bereiken van deze mijlpaal: de kerk stuurt je op de dag dat er voor je gezongen wordt en er taart is, min of meer definitief met pensioen. Vanaf dat moment sta je aan de zijlijn. Je moet je adviseurschap bij Vaticaanse congregaties en raden neerleggen en het allerergste: je mag niet meer meestemmen in een volgend conclaaf.

Geschreven op: 29-12-2011

Lees volledig bericht.
 

Ondankbare Pius X

Het hoge woord is eruit. Nu ja, bijna. De priesterbroederschap Sint Pius X heeft grote problemen met  de preambule die het Vaticaan half september voorstelde met het oog op de heropname van de volgelingen van de traditionalistische mgr. Lefebvre in de volle gemeenschap met de katholieke Kerk.

 “Wij kunnen niet akkoord gaan met de voorwaarde om Vaticanum II te aanvaarden”, verklaarde mgr. Fellay, generaal-overste van de broederschap, die het Tweede Vaticaanse Concilie  even later bestempelde als een drama. En dat was niet bedoeld als compliment.   

 

 

Geschreven op: 13-12-2011

Lees volledig bericht.
 
 

Meer blogs: 1 ... - 70 - 71 - 72

Agenda

De nieuwe paus

'Habemus papam!' schalde er op 13 maart over het majestueuze Sint-Pietersplein in Rome. Paus Franciscus is zijn naam, maar wat weten we nu eigenlijk over de nieuwe opvolger van Petrus?

Lees meer..
Vaticaan op YouTube